Litteratur

Obligatorisk litteratur:

 

KURS: VHDL-programmering för inbyggda system

  • Sjöholm, Stefan, Lindh, Lennart (2014) VHDL För Konstruktion. 5 uppl. Lund: Studentlitteratur – ISBN 978-91-44-09373-4, (Den här boken beställs på t.ex. www.studentlitteratur.se) 

KURS: Hårdvarunära C-programmering och mikrodatorarkitektur

  • Kurskompendium – Lindh, Lennart, Bengtsson, Lars  (2017) Low Level C-Programming for Designers 2017. Det här kompendiet kan inte köpas i handeln – den finns att köpa under uppstartsträffen i Västerås. I kompendiet ingår även laborationskort.

KURS: Avancerad HW/SW-systemkonstruktion för inbyggda system

  • Lindh, Lennart, Klevin, Tommy (2017) HW/SW Embedded FPGA SOC Design 2017. 12 uppl. Västerås: AGSTU AB – ISBN 978-91- 977667-0-8 (Den här boken köps direkt av AGSTU och uppdateras innan kursen startar varje år)

Rekommendation (inte obligatorisk)

 

KURS: Hårdvarunära C-programmering och mikrodatorarkitektur

Någon bok i C-programmering att ha som uppslagsbok är bra att ha. Nedan följer exempel på två böcker på svenska. Det går även bra med annan relevant litteratur.

  • Strömberg, Håkan (2007) C genom ett nyckelhål. 1:2 uppl. Lund: Studentlitteratur – ISBN 978-91-44-035577-2

Alternativt

  • Bilting, U, Skansholm, J (2011) Vägen till C. 4:1 uppl. Lund: Studentlitteratur – ISBN 978-91-44-07606-5

Tips på övrig litteratur:

  • King, K. N. (2008) C programming. 2 uppl. Georgia State U