Preparandkurs – platsgaranti

Preparandkursen är frivillig och dess syfte är att ge sökande till utbildningen en möjlighet att förbereda sig på ett bra sätt för att lyckas erhålla en yrkeshögskoleexamen inom inbyggda system. Preparandkursen är teoretisk men utbildningen TEIS är en yrkesutbildning där teoretiska kunskaper direkt används för att lösa uppgifter praktiskt.

Två valbara nivåer finns:

  • Nivå 1

Alla som söker till TEIS får ta del av preparandkursen genom tillgång till kursmaterial på internet. Denna nivå är avsedd för självstudier/självkontroll av förkunskaper.

  • Nivå 2

Den sökande anmäler sitt intresse av att bli examinerad på preparandkursen och får då ett login till AGSTUs lärplattform Itslearning. Det är via Itslearning som alla inlämningar av uppgifter (leveranser) görs. Vid slutförd godkänd kurs (senast den 10 augusti 2018) erhålls platsgaranti till höstens utbildningsstart av TEIS förutsatt att den sökande uppfyller grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper, se http://yh.agstu.se/programinformation/behorighetskrav.

Anmälan görs till Mia Lindh via e-post: mia.lindh[at]agstu.com