CSN

CSN

Utbildningen är upplagd som en enda period. Du anger nedanstående period på ansökningsblanketten till Centrala Studiemedelsnämnden, CSN, om du ska ansöka om studiemedel. Sänd gärna in ansökan om studiemedel till CSN i god tid. Då kan du få beslutet snabbare. Du behöver inte ha kommit in på någon utbildning för att ansöka om studiemedel. Det är bara när utbetalningen ska börja som du måste vara antagen på en utbildning.

Kursdatum för dig som börjar HT-2020

”TEIS” Tillämpad Elektronik för Inbyggda System

Period TEIS 2020_2021:
2020-08-24–  2021-06-25 (220 poäng, 44 veckor)

Sök studiemedel här: www.csn.se