Distans

Delta i en distansutbildning  från vilken plats du vill!

Datorn utgör en plattform för en dynamisk inlärningsmiljö. Du kommunicerar med handledarna, samarbetsföretagen och övriga studerande via webben. Du tränar tillämpning av olika verktyg genom laborationsuppgifter på samma sätt som om du befann dig fysiskt i klassrummet. Vi använder TeamViewer och Skype, program vilka gör att läraren kan handleda dig på distans i realtid. Som lärplattform används Itslearning.

Ett industrinära arbetssätt med verklighetsanpassade övningsuppgifter är basen för inlärningen. De förutsättningar som krävs är att alla studerande har tillgång till en dator, laborationsutrustning (vilken samtliga studerande får låna kostnadsfritt under hela utbildningen) samt uppkoppling till internet. Ett flexibelt sätt att lära med hög tillgänglighet.

Kurserna inom utbildningen är upplagda i en ordning vilken gör att du som studerar drar nytta av föregående kurs. Alla kurser fokuserar på att utveckla färdigheter som du kommer att ha nytta av i arbetslivet. Kurserna är mycket tillämpade och du lär dig att dokumentera och skriva tekniska rapporter. Teori delarna i kurserna är anpassade på ett sätt som plockar ut de teoridelar som behövs för att förstå de tillämpade delarna och mertiden kommer att ligga på yrkesträning och ”Learn by doing”. Du kommer även att uppmuntras i att fördjupa och specialisera dig inom de tillämpade delarna.

Fördelar med distansutbildning:

  • Möjlighet att delta i utbildningen från valfritt ställe med internetuppkoppling.
  • Många orter har lokaler där du kan sitta med andra och även få hjälp med det praktiska (t.ex. ibland på bibliotek). Om ni är flera från samma ort, kan ni med fördel sitta tillsammans. Låt er kreativitet hjälpa er på traven!
  • Du som studerande, kan själv välja när under dygnet du vill ta del av föreläsningar, laborationer och övriga aktiviteter.
  • Flexibilitet vad gäller den egna tidsplaneringen.
  • Uppnå samma resultat som kan förväntas av en lärarledd utbildning i klassrummet.
  • I kursen ingår lån av laborationsutrustning för att du ska få ut maximalt av utbildningen!
  • På arbetsmarknaden idag, vilken blir mer globaliserad är det en stor fördel att kunna arbeta på distans. Du som studerande kommer att få denna färdighet på köpet efter avslutad utbildning.

Utbildningen kommer att vara uppdelad i korta perioder om en eller ett par veckor. En period innehåller föreläsning(ar) på svenska eller engelska, demonstrationer, examinerande uppgifter och ibland ett större projekt. För att få högre betyg krävs dels att du håller inlämningstider dels att du gör några extra uppgifter och att du utför en individuell uppgift. All examination görs via uppgifter och projekt. Du skriver på svenska eller engelska.