Litteratur

Obligatorisk litteratur:

KURS: VHDL-Programmering för inbyggda system

  • Sjöholm, Stefan, Lindh, Lennart (2014) VHDL För Konstruktion. 5 uppl. Lund: Studentlitteratur – ISBN 978-91-44-09373-4, (Den här boken beställs på t.ex. www.studentlitteratur.se) 

KURS: Hårdvarunära C-programmering och mikrodatorarkitektur

  • Kurskompendium – Lindh, Lennart, Bengtsson, Lars  (2018) Low Level C-Programming for Designers 2018. Det här kompendiet kan inte köpas i handeln – den finns att köpa under uppstartsträffen i Västerås. I kompendiet ingår även laborationskortet DE10-Lite.
  • Strömberg, Håkan (2007) C genom ett nyckelhål. 1:4 uppl. Lund: Studentlitteratur – ISBN 978-91-44-03577-2

KURS: Avancerad HW/SW-systemkonstruktion för inbyggda system

  • Lindh, Lennart, Klevin, Tommy (2019) HW/SW Embedded FPGA SOC Design 2019. 13 uppl. Västerås: AGSTU AB – ISBN 978-91- 977667-0-8 (Den här boken köps direkt av AGSTU och uppdateras innan kursen startar varje år)

Tips på litteratur vid behov av att repetera digitalteknik:

  • Nordlund, Lars, Wiklund, Ingmar (2012) Digitalteknik. 2:1 uppl. Zrinski, Liber – ISBN 978-91-47-10533-5