Validering

Validering — att synliggöra kompetens

Tillgodoräkna yrkeserfarenhet för att få behörighet (Mer info om valideringsprocessen finner du på www.valideringsinfo.se)