TEIS – Tillämpad Elektronik för Inbyggda System

Virsbo | Distans

TEIS är en ettårig distansutbildning som omfattar 220 Yh-poäng.

Utbildningen startar
2022-08-22
Utbildningen slutar
2023-06-25
Omfattning
220 yrkeshögskolepoäng

Studieform
Distans med två obligatoriska träffar
Antal platser
35

Ansök
TEIS

Målet är att utbilda dig till att kunna arbeta ingenjörsmässigt med tillämpningar inom inbyggda system. Det innebär att du efter genomförd utbildning och lärande i arbete alternativt industriprojekt på distans, ska kunna konstruera och bygga inbyggda datorsystem med de avancerade utvecklingsverktyg du använder under utbildningen.

Verktygen är de senaste inom branschen. Utbildningen sponsras bl.a. av ett företag i Silicon Valley, USA. Kurserna fokuserar på att du ska lära dig att på ett professionellt sätt använda dessa verktyg. För att förbereda dig som studerar på utbildningen för ett yrkesverksamt liv integreras i samtliga kurser en kurs i konstruktionsmetodik och teknisk dokumentation.

Utbilda dig till konstruktör inom inbyggda system med fokus på
 • VHDL-programmering
 • FPGA-design med VHDL
 • Avancerade HW/SW-system
 • Hårdvarunära C-programmering av mikrokontroller
 • Konstruktionsmetodik och teknisk dokumentation
Behörighet

– Grundläggande behörighet

Krav på särskilda förkunskaper är godkänt betyg i följande kurser:

– Programmering 1 (GY2011), Programmering A (GY2000), eller motsvarande

– Matematik 2c (GY2011), Matematik B (GY2000)

– Engelska 5 (GY2011), Engelska A (GY2000)

– Svenska 2 alt. Svenska som andraspråk 2

Urvalsgrunder

– Godkända betyg i: Engelska 5 (Engelska A), Matematik 2c (Matematik B), Programmering 1, (Programmering A), Svenska 2 alt. Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande.

– Tidigare utbildning: Godkända betyg i Elektronik och mikrodatorteknik (Digitalteknik A) eller motsvarande och/eller C/C++-programmering ger meritpoäng.

Delta i en distansutbildning — från vilken plats du vill!

Datorn utgör en plattform för en dynamisk inlärningsmiljö. Du kommunicerar med handledarna, samarbetsföretagen och övriga studerande via webben. Du tränar tillämpning av olika verktyg genom laborationsuppgifter på samma sätt som om du befann dig fysiskt i klassrummet. Vi använder bland annat Chrome remote desktop, program vilka gör att läraren kan handleda dig på distans i realtid. Som lärplattform används Itslearning.

Ett industrinära arbetssätt med verklighetsanpassade övningsuppgifter är basen för inlärningen. De förutsättningar som krävs är att alla studerande har tillgång till en dator, laborationsutrustning DE10-Lite samt uppkoppling till internet. Ett flexibelt sätt att lära med hög tillgänglighet.

Kurserna inom utbildningen är upplagda i en ordning vilken gör att du som studerar drar nytta av föregående kurs. Alla kurser fokuserar på att utveckla färdigheter som du kommer att ha nytta av i arbetslivet. Kurserna är mycket tillämpade och du lär dig att dokumentera och skriva tekniska rapporter. Teori delarna i kurserna är anpassade på ett sätt som plockar ut de teoridelar som behövs för att förstå de tillämpade delarna och mertiden kommer att ligga på yrkesträning och ”Learn by doing”. Du kommer även att uppmuntras i att fördjupa och specialisera dig inom de tillämpade delarna.

Fördelar med distansutbildning

 • Möjlighet att delta i utbildningen från valfritt ställe med internetuppkoppling.
 • Många orter har lokaler där du kan sitta med andra och även få hjälp med det praktiska (t.ex. ibland på bibliotek). Om ni är flera från samma ort, kan ni med fördel sitta tillsammans. Låt er kreativitet hjälpa er på traven!
 • Du som studerande, kan själv välja när under dygnet du vill ta del av föreläsningar, laborationer och övriga aktiviteter.
 • Flexibilitet vad gäller den egna tidsplaneringen.
 • Uppnå samma resultat som kan förväntas av en lärarledd utbildning i klassrummet.
 • Den laborationsutrustning som används är DE10-Lite som du köper av oss.
 • På arbetsmarknaden idag, vilken blir mer globaliserad är det en stor fördel att kunna arbeta på distans. Du som studerande kommer att få denna färdighet på köpet efter avslutad utbildning.

Utbildningen kommer att vara uppdelad i korta perioder om en eller ett par veckor. En period innehåller föreläsning(ar) på svenska eller engelska, demonstrationer, examinerande uppgifter och ibland ett större projekt. För att få högre betyg krävs dels att du håller inlämningstider dels att du gör några extra uppgifter och att du utför en individuell uppgift. All examination görs via uppgifter och projekt. Du skriver på svenska eller engelska.

Validering — att synliggöra kompetens

Tillgodoräkna yrkeserfarenhet för att få behörighet. Kontakta Mia för mer information.

CSN

Utbildningen är upplagd som en enda period. Du anger nedanstående period på ansökningsblanketten till Centrala Studiemedelsnämnden, CSN, om du ska ansöka om studiemedel. Sänd gärna in ansökan om studiemedel till CSN i god tid. Då kan du få beslutet snabbare. Du behöver inte ha kommit in på någon utbildning för att ansöka om studiemedel. Det är bara när utbetalningen ska börja som du måste vara antagen på en utbildning.

Kursdatum för dig som börjar HT-2022

”TEIS” Tillämpad Elektronik för Inbyggda System

Period TEIS 2022-2023: 2022-08-22 — 2023-06-25 (220 poäng, 44 veckor)

Sök studiemedel här: www.csn.se

Utbildningsplan TEIS 2022

Utbildningsplan för TEIS
Ladda ner

Kursplaner

Kursplaner uppdateras innan utbildningsstart

Introduktion – Uppstart och repetition
Ladda ner
Hårdvarunära C-programmering och mikrodatorarkitektur
Ladda ner
VHDL-programmering för inbyggda system
Ladda ner
Systemkonstruktion med VHDL
Ladda ner
Avancerad HW/SW-systemkonstruktion för inbyggda system
Ladda ner
Konstruktionsmetodik och teknisk dokumentation
Ladda ner
Examensarbete
Ladda ner
LIA- Lärande i arbete
Ladda ner