Hårdvarunära C -programmering och mikrodatorarkitektur

Virsbo | Distans

Är du ingenjör? Passa på att kompetensutveckla dig och vässa kunskaperna inom Hårdvarunära C. Vi erbjuder en kurs på distans som kan påbörjas löpande. Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigande. Du kan välja om du vill läsa på 100 %, 75 %  eller 50 %. Hör av dig till oss om du är intresserad eller gör en ansökan så hör vi av oss.

Utbildningen startar
Löpande kursstart
Omfattning
35 yrkeshögskolepoäng

Studieform
Distans

Ansök
Hårdvarunära C-programmering och mikrodatorarkitektur

Är du ingenjör? Passa på att kompetensutveckla dig och vässa kunskaperna inom Hårdvarunära C.
Vi erbjuder en hårdvarunära C-kurs på distans som kan påbörjas löpande. Du kan välja om du vill läsa på 100 %, 75 % eller 50 %. Hör av dig till oss om du är intresserad eller gör en ansökan så hör vi av oss.

Mål med kursen

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den studerande ha kunskaper inom/i:

 • Hårdvarunära C-programmering och verktyg för konstruktion.
 • C-syntax och exekvering av C-kod på ett inbyggt system.
 • Hur ett datorsystem är uppbyggt, olika arkitekturer.
 • Dokumentation och rapportering inom teknikområdet.
 • Kan använda ordbehandlare.

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den studerande ha färdigheter i:

 • Kunna utföra grundläggande hårdvarunära C-programmering.
 • Kunna konstruera, optimera och exekvera C-kod på ett inbyggt system.
 • Kan hantera ”board support package” (bsp).
 • Kunna testa och felsöka på ett separat målsystem.
 • Kunna beskriva de ingående delarna i ett datorsystem och hur de samverkar.
 • Kunna beskriva hur en dator är uppbyggd samt veta vilka periferienheter som används i inbyggda system.
 • Kunna beskriva hur en drivrutin konstrueras i C för en perifierienhet.
 • Förståelse av standardiserade realtidskärnor och operativsystem.
 • Förstå och kunna hantera de grundläggande operativsystemsbegreppen.
 • Förstå och kunna beskriva realtidsproblematik.
 • Kunna optimera programkod.

Efter genomför utbildning med godkänt resultat ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Konstruera, optimera och exekvera C-kod på ett inbyggt system och arbeta som programmerare i området mellan hårdvara och mjukvara.
 • Felsöka i kod och testa.
 • Implementera funktioner/algoritmer i hårdvarunära C.
 • Kunna utföra en konstruktion från kravspecifikation till leverans till kund.
Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta kräver vissa utbildningar särskilda förkunskaper och/eller villkor. Se nedan vad som gäller för just denna utbildning.

Särskilda förkunskaper

Godkänt betyg i Programmering 1 (Programmering A) eller motsvarande från gymnasium eller högskola och yrkeserfarenhet inom elektronikbranschen eller närliggande branscher minst 1 år.

Delta i en distansutbildning — från vilken plats du vill!

Datorn utgör en plattform för en dynamisk inlärningsmiljö. Du kommunicerar med handledarna, samarbetsföretagen och övriga studerande via webben. Du tränar tillämpning av olika verktyg genom laborationsuppgifter på samma sätt som om du befann dig fysiskt i klassrummet. Vi använder bland annat Chrome remote desktop, program vilka gör att läraren kan handleda dig på distans i realtid. Som lärplattform används Itslearning.

Ett industrinära arbetssätt med verklighetsanpassade övningsuppgifter är basen för inlärningen. De förutsättningar som krävs är att alla studerande har tillgång till en dator, laborationsutrustning (den köper du av oss, 800 SEK inkl. moms) samt uppkoppling till internet. Ett flexibelt sätt att lära med hög tillgänglighet.

Kurserna inom utbildningen är upplagda i en ordning vilken gör att du som studerar drar nytta av föregående kurs. Alla kurser fokuserar på att utveckla färdigheter som du kommer att ha nytta av i arbetslivet. Kurserna är mycket tillämpade och du lär dig att dokumentera och skriva tekniska rapporter. Teori delarna i kurserna är anpassade på ett sätt som plockar ut de teoridelar som behövs för att förstå de tillämpade delarna och mertiden kommer att ligga på yrkesträning och ”Learn by doing”. Du kommer även att uppmuntras i att fördjupa och specialisera dig inom de tillämpade delarna.

Fördelar med distansutbildning

 • Möjlighet att delta i utbildningen från valfritt ställe med internetuppkoppling.
 • Många orter har lokaler där du kan sitta med andra och även få hjälp med det praktiska (t.ex. ibland på bibliotek). Om ni är flera från samma ort, kan ni med fördel sitta tillsammans. Låt er kreativitet hjälpa er på traven!
 • Du som studerande, kan själv välja när under dygnet du vill ta del av föreläsningar, laborationer och övriga aktiviteter.
 • Flexibilitet vad gäller den egna tidsplaneringen.
 • Uppnå samma resultat som kan förväntas av en lärarledd utbildning i klassrummet.
 • Det utvecklingskort du använder köper du av oss.
 • På arbetsmarknaden idag, vilken blir mer globaliserad är det en stor fördel att kunna arbeta på distans. Du som studerande kommer att få denna färdighet på köpet efter avslutad utbildning.

Utbildningen kommer att vara uppdelad i korta perioder om en eller ett par veckor. En period innehåller föreläsning(ar) på svenska eller engelska, demonstrationer, examinerande uppgifter och ibland ett större projekt. För att få högre betyg krävs att även du utför en individuell uppgift. All examination görs via uppgifter och projekt. Du skriver på svenska eller engelska.

Validering — att synliggöra kompetens

Tillgodoräkna yrkeserfarenhet för att få behörighet (Mer info om valideringsprocessen finner du på www.valideringsinfo.se)

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad

Sök studiemedel här: www.csn.se

c-programmering kurs utbildning