Högnivåsyntes med C för FPGA

Virsbo | Distans

Passa på att kompetensutveckla dig inom inbyggda system. Läs kursen Högnivåsyntes med C för FPGA. Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigande. Kursen omfattar 25 Yh-poäng och läses på 50% studietakt under 10 veckor. Vi har 15 platser.

Utbildningen startar
15 november 2021
Omfattning
25 yrkeshögskolepoäng

Studieform
Distans

Ansök
Hårdvarunära C-programmering och mikrodatorarkitektur

Är du ingenjör? Passa på att kompetensutveckla dig och gå en kurs i Högnivåsyntes med C för FPGA (HLS).
Vi erbjuder en kurs på distans som startar den 15 november 2021. Studietakten är 50 %. Hör av dig till oss om du är intresserad eller gör en ansökan så hör vi av oss.

Mål med kursen

Efter genomgången utbildning ska den studerande:

  • Kunna analysera och besluta när högnivåsyntes (C/C++) eller RTL syntes (VHDL) ska användas för att konstruera IP komponenter.
  • Kunna använd HLS Compiler-genererade HTML-rapporter för att hitta ”flaskhalsar” i en komponent.
  • Kunna använda piplining genom att ta bort data och minnesberoende.
  • Kunna använda Pragmas för att styra HLS loop-prestanda.
  • Kunna optimera lokal minnesarkitektur.
  • Känna till alla optimeringsverktyg som finns tillgängligt i HLS Compiler för att skapa en högpresterande FPGA IP.
Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta kräver vissa utbildningar särskilda förkunskaper och/eller villkor. Se nedan vad som gäller för just denna utbildning.

Särskilda förkunskaper

Godkänt betyg i Programmering 1 (Programmering A)  och  Mikrodatorteknik/Digitalteknik eller motsvarande.

Delta i en distansutbildning — från vilken plats du vill!

Datorn utgör en plattform för en dynamisk inlärningsmiljö. Du kommunicerar med handledarna, samarbetsföretagen och övriga studerande via webben. Du tränar tillämpning av olika verktyg genom laborationsuppgifter på samma sätt som om du befann dig fysiskt i klassrummet. Vi använder bland annat Chrome remote desktop, program vilka gör att läraren kan handleda dig på distans i realtid. Som lärplattform används Itslearning.

Ett industrinära arbetssätt med verklighetsanpassade övningsuppgifter är basen för inlärningen. De förutsättningar som krävs är att alla studerande har tillgång till en dator, laborationsutrustning (den köper du av oss, 800 SEK inkl. moms) samt uppkoppling till internet. Ett flexibelt sätt att lära med hög tillgänglighet.

För att få högre betyg krävs att även du utför en individuell uppgift. All examination görs via uppgifter och projekt. Du skriver på svenska eller engelska.

Validering — att synliggöra kompetens

Tillgodoräkna yrkeserfarenhet för att få behörighet För mer information kontakta utbildningsledaren. (mia.lindh[at]agstu.com

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad

Sök studiemedel här: www.csn.se

c-programmering kurs utbildning