AGSTU AB

Arbete genom studier

AGSTU har som fokus att anordna yrkeskurser inom FPGA-teknik för att stärka skandinaviska företags konkurrenskraft. Vi har som vision att bli så heltäckande som möjligt, från nybörjare till avancerad nivå.

AGSTU samarbetar med Intel och är en ”Intel FPGA Technical Training Partner”

AGSTU anordnar även årligen en internationell konferens FPGAworld i Stockholm och Köpenhamn https://fpgaworld.com/

FPGA

FPGA Systemutvecklare

Kombinera distansstudier på halvfart med ditt arbete. Kompetensutveckla dig inom avancerade FPGA System. Yrkeshögskoleutbildning, 220 YH-poäng.

Utbildningen är utformad som kompetensutveckling och/eller karriärväxling för yrkesverksamma ingenjörer men passar även personer med stort teknikintresse. Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigande. Målsättningen är att efter en examen kunna arbeta yrkesmässigt med avancerad FPGA-teknik. Genom att utbildningen går på distans på halvfart fungerar det att arbeta samtidigt.

Utbildningsinformation:

Utbildningen startar: 2024-09-23
Utbildningen slutar: 2026-06-28
Träffar: Uppstartsträff i Västerås 25-26 september  (OBS! obligatoriskt deltagande)
Omfattning: 220 YH-poäng, deltidsstudier 50 %
Studieform: Distans med veckovisa Teamsmöten och liveföreläsningar
Antal platser: 18
Särskilda förkunskaper: Lägst betyget G i Matematik 3c, Programmering 1 och 2, Elektronik och mikrodatorteknik samt Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande.
Öppen för sen ansökan!

Kontrollera att du har rätt behörighet innan du gör din ansökan!

Kompetensutveckla/karriärväxla med inriktning på:
 • VHDL-programmering och verktyg för konstruktion och utveckling av FPGA-system.
 • Hårdvarunära C-programmering för mikrokontroller och verktyg för konstruktion och utveckling av FPGA-system.
 • Verifiering  av FPGA-system.
 • Validering av FPGA-system
 • Datorarkitekturer för FPGA-system.
 • Avancerad HW/SW Systemkonstruktion för FPGA
 • Högnivåsyntes för FPGA (HLS).
 • Strukturerad konstruktionsmetodik och teknisk dokumentation.
TEIS

FPGA-ingenjör

Vill du arbeta som utvecklingsingenjör inom FPGA-teknik? Gå vår utbildning FPGA-ingenjör (tidigare TEIS)!

Flexibel yrkesutbildning eller kompetensutveckling. Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigande. Passar både personer med gymnasiekompetens och ingenjörer som vill karriärväxla/kompetensutvecka sig. Kurserna är mycket praktiska och genomförs på ett industrinära sätt från kravspecifikation till kundleverans via verifiering och validering. Utbildningen avslutas med en LIA-kurs på ett företag i 10 veckor. (Lärande i arbete)

Utbildningsinformation:

Utbildningen startar: 2024-08-26
Utbildningen slutar: 2025-06-29
Träffar: Uppstartsträff i Västerås 28-29 augusti (OBS! Obligatoriskt deltagande)
Omfattning: 220 YH-poäng, heltidsstudier 100 %
Studieform: Distans med veckovisa Teamsmöten och liveföreläsningar
Antal platser: 20
Särskilda förkunskaper: Lägst betyget G i Programmering 1, Elektronik och mikrodatorteknik, Engelska 5, Matematik 2c, Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande.
Öppen för sen ansökan!

Kontrollera att du har rätt behörighet innan du gör din ansökan!

Utbilda dig till konstruktör inom inbyggda system med fokus på:
 • VHDL-programmering
 • FPGA-design med VHDL
 • Avancerade HW/SW-system
 • Hårdvarunära C-programmering av mikrokontroller
 • Konstruktionsmetodik och teknisk dokumentation

Korta YH – kurser för kompetensutveckling

TEIS

Introduktion till FPGA och VHDL – programmering

Lär dig grunderna i  VHDL för att kunna börja jobba med FPGA-teknik. Yrkeshögskoleutbildning 25 YH-poäng.

Är du ingenjör och/eller intresserad av elektronik? Har du arbetat minst ett år inom datateknik, elektronik eller automation? Passa på att lära dig grunderna i VHDL. Vi erbjuder en VHDL-kurs på distans som kan påbörjas löpande. Kursen är en praktisk yrkesutbildning som baseras på ”learn by doing” och du har egen laborationsutrustning för att validera dina konstruktioner i verkligheten.

Utbildningsinformation:

Utbildningen startar: Löpande kursstart
Omfattning: 25 YH-poäng
Studietakt: Valbar studietakt 25,50,75 eller 100 %. Vid 100% omfattar kursen 5 veckor.
Studieform: Distans
Särskilda förkunskaper: Lägst betyget G i Elektronik och mikrodatorteknik eller motsvarande, Engelska 5, Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2. Arbete inom teknikbranschen minst ett år är meriterande.

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigande.

Kompetensutveckla/karriärväxla med inriktning på:
 • VHDL-syntax.
 • VHDL-programmering och verktyg för konstruktion.
 • Grundläggande arkitekturer som tillståndsmaskiner , enkel CPU och datavägar.
 • Kombinatoriska och sekventiella logiska funktioner med VHDL.
 • Komponenter (IP), hierarkier och strukturer.
 • Användning av simulator.
 • Konstruera och bygga enklare testbänkar för verifiering.
 • Validering på målsystem.
 • Överföring av algoritmer til VHDL-kod.
 • Optimering med avseende på storlek, prestanda och effektförbrukning.
 • Projektleverans från kravspecifikation till leverans till kund.
 • Strukturerad konstruktionsmetodik och teknisk dokumentation.
 • Kompletta projekt innehållande alla konstruktionsdokument och teknisk
  dokumentation i form av teknisk rapport.
TEIS

Högnivåsyntes med C för FPGA

Kompetensutveckla dig och vässa kunskaperna inom inbyggda system. Yrkeshögskoleutbildning, 30 YH-poäng.

Är du ingenjör som arbetar med inbyggda system och kan något HDL-språk och C-programmering? Passa på att kompetensutveckla dig och gå en kurs i  Högnivåsyntes med C för FPGA (HLS). Vi erbjuder en kurs på distans med löpande start. Studietakt kan väljas mellan 25, 50, 75 och 100 %. Om du väljer 100 % omfattar utbildningen 6 veckor och således 24 veckor vid 25 % studietakt. Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigande. Hör av dig till oss om du är intresserad (mia.lindh[at]agstu.com) eller gör en ansökan så hör vi av oss.

Utbildningsinformation:

Utbildningen startar: Löpande kursstart
Omfattning: 30 YH-poäng, 25,50, 75 eller 100 % studietakt.
Studieform: Distans.
Särskilda förkunskaper: Lägst betyget G i något HDL-språk samt C-programmering.

Kompetensutveckla med inriktning på HLS:

Lärandemål för kursen

 • Kunna analysera och besluta när högnivåsyntes (C) eller RTL syntes (VHDL) ska användas för att konstruera IP komponenter.
 • Kunna använd HLS Compiler-genererade HTML-rapporter för att hitta ”flaskhalsar” i en komponent.
 • Kunna använda piplining genom att ta bort data och minnesberoende.
 • Kunna använda Pragmas för att styra HLS loop-prestanda.
 • Kunna optimera lokal minnesarkitektur.
 • Känna till alla optimeringsverktyg som finns tillgängligt i HLS Compiler för att skapa en högpresterande FPGA IP.
TEIS

Hårdvarunära C-programmering/Mjuka processorer för FPGA

Kompetensutveckla dig och lär dig programmera mjuka processorer för att kunna arbeta med FPGA-teknik och hårdvarunära programmering. Yrkeshögskoleutbildning 30 YH-poäng.

Är du programmerare som är intresserad av hårdvarunära C-programmering? Vi erbjuder en distanskurs för dig som är intresserad av konfigurerbara CPU:er och datorarkitekturer. Kursen är en praktisk yrkesutbildning som baseras på ”learn by doing” och du har en egen laborationsutrustning för att validera dina konstruktioner i verkligheten. Under kursens gång får du lära känna FPGA-teknikens flexibilitet för att kundanpassa processorer och andra enheter.

Utbildningsinformation:

Utbildningen startar: Inga fler starter 2024
Omfattning: 30 YH-poäng
Studieform: Distans
Särskilda förkunskaper: Lägst betyget G i Programmering 1, Elektronik och mikrodatorteknik eller motsvarande, Engelska 5, Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2.

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigande. Välkommen med din ansökan eller hör av dig till Mia via e-post (mia.lindh[at]agstu.com)

Kompetensutveckla/karriärväxla med inriktning på:
 • Grundläggande C-programmering för konfigurerbara processorer, hårdvaruacceleratorer m.m. i den FPGA-krets.
 • Konstruktion, optimering och exekvering av C-kod på ett inbyggt system.
 • Hantering av ”board support package” .
 • Testning och felsökning på ett separat målsystem.
 • Olika arkitekturer med olika typer av HW-accerleratorer.
 • Konstruktion av drivrutin i C för en FPGA-baserad HW-accelerator.
 • Implementation och funktion av en hårdvaruaccelerator (realtidskärna).
 • Hantering av flaskhalsar i prestanda.
 • Optimering av programkod för bästa möjliga prestanda.
 • Den mjuka processorns beteende och vilka delar som påverkar exekveringen.
 • Metoder för energibesparing och hållbar utveckling.
TEIS

Digitala system för FPGA-teknik

Första steget för att i framtiden kunna arbeta med FPGA:er eller studera vidare inom FPGA-teknikområdet. Yrkeshögskoleutbildning, 30 YH-poäng.

Jobbar du med teknik i någon form och har funderat på att lära dig mer om FPGA-teknik? De grunder som behövs för att lära dig mer inom FPGA-teknik och kanske söka till exempelvis FPGA-systemutvecklare får du genom denna kurs. Vi erbjuder en kurs på distans med löpande start.

Utbildningsinformation:

Utbildningen startar: Inga fler starter 2024
Omfattning: 30 YH-poäng.
Studietakt: 25,50 eller 100 % studietakt.
Studieform: Distans.
Särskilda förkunskaper: Grundläggande behörighet samt att du har arbetat med teknik i minst ett år.

Om du väljer 100 % omfattar utbildningen 6 veckor och således 24 veckor vid 25 % studietakt. Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigande. Välkommen med din ansökan eller hör av dig till Mia via e-post (mia.lindh[at]agstu.com)

Kompetensutveckla dig för att kunna gå vidare och utbilda dig inom FPGA-teknik:

Målet med kursen är att ge en baskunskap och förståelse för de grundläggande begreppen inom området FPGA-baserade inbyggda system och relevant digitalteknik samt programmering. Kursen förbereder för framtida kurser med en djup inblick i FPGA:er deras funktioner, konstruktion, verktyg och användningar, samt metodik och olika konstruktionsbeskrivningar. Kursen fokuserar också på att förstå skillnaden mellan FPGA:er och mikrodatorer, eftersom FPGA tekniken är så mycket mer komplex.

Kursen ger kompetens för att:

 • Förstå FPGA-arkitektur och komponenter.
 • Förstå de grundläggande begreppen inom digitalteknik, inklusive logiska funktioner, kretsar, databussar, systemklocka och data.
 • Kunna skilja på sekventiella och parallella språk.
 • Kunna skriva enklare sekventiella program enligt grundläggande industriella kodregler
 • Kunna skriva en enkel teknisk rapport.
 • Kunna beskriva hur ett FPGA-baserat inbyggt system är uppbyggt
 • Veta vilka steg som tas från specifikation till färdig FPGA-leverans.
 • Veta vad testprotokoll, verifiering, validering betyder.
 • Kunna bygga på med djupare kunskap inom området FPGA-baserade inbyggda system
 • Diskutera med konsulter inom FPGA-området.

Vad säger våra studerande om utbildningen?

Karl-Adam Hessman Pettersson

examen 2019

Bakgrund:
Teknisk gymnasieutbildning men sedan övergått till byggbranschen och arbetat som rörmokare.

Vad du tyckte om utbildningen:

Utbildningen är bra upplagd med en liten mjukstart i början men kliver redan efter några månader in på lite mer krävande nivåer. Ett väldigt bra upplägg är att högre betyg sätts vid mött deadline, vilket efterliknar det verkliga arbetslivet och sporrar till att leverera i tid. Att ha tillgång till handledare via slack/tfn/mail är oerhört bra och man skall inte vara rädd för att ställa dumma frågor, handledarna har själva varit i precis samma situation själva tidigare.

Jessica Astorsson

examen 2019

Bakgrund:
Terminalarbetare och före detta student på MDHs Robotikprogram.

Vad du tyckte om utbildningen:

Väldigt utvecklande och roligt (stundtals mycket frustrerande). Ju längre in i utbildningen desto fler polletter trillar ner! I grunden är det mesta väldigt enkelt, det är fantastiskt att se något komplext och ”omöjligt” brytas ner till simpla beståndsdelar. Min självkänsla har vuxit något enormt under detta år.