Om utbildningen FING

Utbildningen FPGA-ingenjör är en yrkeshögskoleutbildning vilken körs på distans. FING är en rolig, tuff och utvecklande utbildning som leder till spännande jobb nationellt och internationellt.

FPGA-ingenjörsutbildningen passar för individer som är intresserade av att arbeta med produktutveckling. Den är idealisk för de som vill vidga sina kunskaper och färdigheter inom utveckling av inbyggda datorsystem. Personer med god logisk färdighet, stark problemlösningsförmåga och passion för tekniska innovationer kommer att trivas i denna utbildning.

Utbildningen är intensiv och praktisk för att träna kunskaper och färdigheter som krävs för att för att bli anställningsbara som utvecklingsingenjör efter utbildningen. Varje vecka har vi statusmöten och leveransuppgifter till en fiktiv kund. Det betyder att ni tränas från dag ett att skapa teknisk rapport, testprotokoll, produktionsunderlag med mera som krävs i industrin. Om du kommer direkt från skolan utan industrierfarenhet måste du beräkna 40 timmar i veckan för utbildningen. Alla lärare och handledare (idag 15 personer) arbetar heltid som utvecklingsingenjörer på olika industrier och det ger er ett stort kontaktnät på en gång. Alla handledarna och lärarna (utom en) har även gått utbildningen.

AGSTU (Arbete Genom STUdier) är en skola som är specialiserad på att utbilda utvecklingsingenjörer inom inbyggda system. Vi har ett mycket stort kontaktnät med företag i Sverige och internationellt. Skolan organiserar även en internationell konferens årligen i Stockholm och Köpenhamn (FPGAworld.com), där våra studerande ibland presenterar sina arbeten.

LIA

Av utbildningens 220 YH-poäng utgörs 50 YH-poäng LIA (Lärande I Arbete), d.v.s. praktik i samarbete med företag från branschen. Många av våra studenter hittar sin framtida arbetsgivare under LIA-perioden. Till utbildningen har vi idag garanterade LIA platser på följande företag; Intel, Ericsson, ABB Robotics, Motion Control AB, Alstom Rail, Sweden AB, Prevas AB, AFRY Västerås, Senseair AB, Totalförsvarets Forskningsinstitut, Hitachi Energy Sweden AB, Synective Labs AB och BAE Systems Hägglunds. Det går naturligtvis att söka själv till andra företag.

Karriärvägar
Vid examen har de studerade många karriärmöjligheter, både nationella och internationella. Flera av äldre examinerade studerande har blivit chefer och specialister på en rad olika företag.

Utbilda dig till konstruktör inom inbyggda system med fokus på:
  • VHDL-programmering
  • FPGA-design med VHDL
  • Avancerade HW/SW-system
  • Hårdvarunära C-programmering av mikrokontroller
  • Konstruktionsmetodik och teknisk dokumentation
Möjlighet att använda olika utvecklingskort som t.ex. Intels DE1-SoC med ARM-processor.

Utbildningsplan FING kommer senare