FPGA Systemutvecklare

Virsbo | Distans

Kombinera studier på halvfart med ditt ingenjörsjobb. Kompetensutveckla dig inom avancerade FPGA System. Yrkeshögskoleutbildning, 220 Yh-poäng.

Utbildningen startar
2022-09-26
Utbildningen slutar
2024-06-30
Omfattning
220 yrkeshögskolepoäng

Studieform
Distans med en uppstartsträff i Västerås
Antal platser
18

Ansök
FPGA Systemutvecklare

Utbildningen är utformad som kompetensutveckling och/eller karriärväxling för yrkesverksamma ingenjörer. Målsättningen är att efter en examen kunna arbeta yrkesmässigt med avancerad FPGA-teknik. Det finns ett stort behov av fler avancerade FPGA-systemutvecklare inom branschen för inbyggda system. Genom att utbildningen går på distans på halvfart fungerar det att arbeta samtidigt. Skolan har en stark ledningsgrupp förankrad inom branschen. Kurserna är mycket praktiska och genomförs på ett industrinära sätt från kravspecifikation till kundleverans via verifiering och validering.

Kompetensutveckla/karriärväxla med inriktning på
 • VHDL-programmering och verktyg för konstruktion och utveckling av FPGA-system.
 • Hårdvarunära C-programmering för mikrokontroller och verktyg för konstruktion och utveckling av FPGA-system.
 • Verifiering och validering av FPGA-system.
 • Datorarkitekturer för FPGA-system.
 • Applikationsspecifika FPGA-plattformar.
 • Högnivåsyntes för FPGA.
 • Strukturerad konstruktionsmetodik och teknisk dokumentation.
Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta kräver vissa utbildningar särskilda förkunskaper och/eller villkor. Se nedan vad som gäller för just denna utbildning.

Särskilda förkunskaper/villkor
Kurser

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Naturvetenskapsprogrammet

 • Matematik 3c, 100p
 • Fysik 2, 100p
 • Programmering 1, 100p
 • Programmering 2, 100p
 • Teknik 1, 150p

— Eller —

Teknikprogrammet

 • Matematik 3c, 100p
 • Programmering 1, 100p
 • Elektronik och mikrodatorteknik, 100p
 • Programmering 2, 100p

Behörighetsgivande förutbildning – BFU

För dig som saknar en eller flera av de särskilda förkunskapen Programmering1, Programmering 2 och Elektonik och mikrodatorteknik kan ansöka till vår Behörighetsgivande förutbildning – BFU.

Kursen kostnadsfri, går helt på distans och omfattar 6 veckors heltidsstudier med start 15 augusti. Då kursen är godkänd senast den 25 september 2022 erhålls platsgaranti på höstens start av FPGA Systemutvecklare. CSN-berättigande. Ansök via mejl till mia.lindh[at]agstu.com

Urvalsgrunder

– Betyg

– Tidigare utbildning

Delta i en distansutbildning — från vilken plats du vill!

Datorn utgör en plattform för en dynamisk inlärningsmiljö. Du kommunicerar med handledarna, samarbetsföretagen och övriga studerande via webben. Du tränar tillämpning av olika verktyg genom laborationsuppgifter på samma sätt som om du befann dig fysiskt i klassrummet. Vi använder bland annat Chrome remote desktop, program vilka gör att läraren kan handleda dig på distans i realtid. Som lärplattform används Itslearning.

Ett industrinära arbetssätt med verklighetsanpassade övningsuppgifter är basen för inlärningen. De förutsättningar som krävs är att alla studerande har tillgång till en dator, laborationsutrustning DE10-Lite samt uppkoppling till internet. Ett flexibelt sätt att lära med hög tillgänglighet.

Kurserna inom utbildningen är upplagda i en ordning vilken gör att du som studerar drar nytta av föregående kurs. Alla kurser fokuserar på att utveckla färdigheter som du kommer att ha nytta av i arbetslivet. Kurserna är mycket tillämpade och du lär dig att dokumentera och skriva tekniska rapporter. Teori delarna i kurserna är anpassade på ett sätt som plockar ut de teoridelar som behövs för att förstå de tillämpade delarna och mertiden kommer att ligga på yrkesträning och ”Learn by doing”. Du kommer även att uppmuntras i att fördjupa och specialisera dig inom de tillämpade delarna.

Fördelar med distansutbildning

 • Möjlighet att delta i utbildningen från valfritt ställe med internetuppkoppling.
 • Många orter har lokaler där du kan sitta med andra och även få hjälp med det praktiska (t.ex. ibland på bibliotek). Om ni är flera från samma ort, kan ni med fördel sitta tillsammans. Låt er kreativitet hjälpa er på traven!
 • Du som studerande, kan själv välja när under dygnet du vill ta del av föreläsningar, laborationer och övriga aktiviteter.
 • Flexibilitet vad gäller den egna tidsplaneringen.
 • Uppnå samma resultat som kan förväntas av en lärarledd utbildning i klassrummet.
 • I kursen används utvecklingskortet DE10-Lite som du köper av oss. (800 SEK inkl.moms).
 • På arbetsmarknaden idag, vilken blir mer globaliserad är det en stor fördel att kunna arbeta på distans. Du som studerande kommer att få denna färdighet på köpet efter avslutad utbildning.

Utbildningen kommer att vara uppdelad i korta perioder om en eller ett par veckor. En period innehåller föreläsning(ar) på svenska eller engelska, demonstrationer, examinerande uppgifter och ibland ett större projekt. För att få högre betyg krävs dels att du håller inlämningstider dels att du gör några extra uppgifter och att du utför en individuell uppgift. All examination görs via uppgifter och projekt. Du skriver på svenska eller engelska.

Validering — att synliggöra kompetens

Kontakta Mia Lindh om du vill validera kunskap. mia.lindh[at]agstu.com

CSN

Utbildningen är upplagd som två perioder. Du anger nedanstående perioder på ansökningsblanketten till Centrala Studiemedelsnämnden, CSN, om du ska ansöka om studiemedel. Sänd gärna in ansökan om studiemedel till CSN i god tid. Då kan du få beslutet snabbare. Du behöver inte ha kommit in på någon utbildning för att ansöka om studiemedel. Det är bara när utbetalningen ska börja som du måste vara antagen på en utbildning.

Kursdatum för dig som börjar HT-2022

FPGA Systemutvecklare

Period FPGA 2022-2024: Period 1 2022-09-26 — 2023- 07-02, Period 2 2023-07-31 — 2024-06-30 (220 YH-poäng 88 veckor)

Sök studiemedel här: www.csn.se

Utbildningsplan

Utbildningsplan för FPGA
Ladda ner

Kursplaner

Uppdateras innan utbildningsstart

Introduktion till FPGA och VHDL-programmering
Ladda ner
FPGA systemkonstruktion
Ladda ner
Programmering av mikrokontroller och FPGA-system
Ladda ner
Konstruktionsmetodik och teknisk dokumentation
Ladda ner
Högnivåsyntes med C för FPGA
Ladda ner
Avancerad HW/SW-Systemkonstruktion för FPGA SoC
Ladda ner
Applikationsspecifika plattformar i FPGA SoC
Ladda ner
Examensarbete FPGA
Ladda ner